Discoers aen de E. Heeren Bewinthebberen touscherende den Nederlandtsche Indischen state, 1614

Analysis

Discoers aen de E. Heeren Bewinthebberen touscherende den Nederlandtsche Indischen state, 1614, in Colenbrander, ed. Jan Pietersz. Coen, levensbeschrijving. Part 6 of Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, 1934, Den Haag, pp. 451-474